Akademia Oddechu i Terapii Oddechem

Oddech, oddech kwantowy i jego rola w naszym życiu

Z historii technik oddechowych

To, jak istotny jest oddech dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzie wiedzieli już od wieków.

Wedyjskie pisma z Indii, datowane na około 1500 p.n.e., zawierają wzmianki o pranayamie (gdzie „prana” życiową energię/oddech, a „yama” kontrolę/regulację) czyli technikach oddechowych używanych w praktyce jogi w celu zwiększenia świadomości, praktyki duchowej, poprawy zdrowia układu oddechowego, redukcji stresu i lęku.

W starożytnych Chinach techniki oddechowe, będące elementem Qigong, były stosowane do równoważenia chi (energii życiowej) i poprawy zdrowia.

W starożytnej Grecji Hipokrates zalecał pacjentom przebywanie na świeżym powietrzu i wdychanie czystego powietrza jako część terapii. Od XIX wieku pojawiało się stopniowo coraz większe zainteresowanie oddechem – fizjologią oddechu (Sechenov), wykorzystaniem technik oddechowych w radzeniu sobie z bólami porodowymi i stresem (Lamaze), oddechem przeponowym (Nishi), hiperwentylacją (Buteyko); pojawił się oddech holotropowy, rebirthing…

Ten ogromny wzrost zainteresowania oddechem, który stał się również naszym udziałem, przeprowadzane w tym zakresie doświadczenia i badania, świadczą o tym jak skuteczne i pomocne potrafią być techniki oddechowe.

Oddech podczas medytacji

Oddech Kwantowy – system oddechowy stworzony z wiedzy i praktyki

Oddech kwantowy, jak nazwał Rinaldo Betkiewicz swój system oddechowy, niewątpliwie czerpie z doświadczeń tych, którzy odkrywali właściwości prawidłowego oddychania i jego dobroczynnych skutków dla ciała i umysłu. Powstanie tego systemu oddechowego nie jest jednak oparte jedynie na różnorodnych sposobach pracy z oddechem.

Rinaldo w swojej wieloletniej praktyce naturopaty, bioenergoterapeuty, chiropraktyka, kręgarza… niemal każdego dnia ma kontakt z ludzkim ciałem i jego dolegliwościami, z kręgosłupem, z systemem energetycznym człowieka. Obserwacje, które mógł prowadzić, oddychając z klientami, odnoszą się nie tylko do jasności umysłu, redukcji stresu, poprawy snu czy koncentracji. Zauważył on związek Oddechu i jego wpływ na układ nerwowy, na układ kostny i układ ruchu, na pracę narządów wewnętrznych, (co oczywiste) system oddechowy oraz system energetyczny.

Świadomy, równoważący, właściwy Oddech związany jest także ze zdrowiem psychicznym. Pomaga nie tylko w opanowaniu emocji, lecz również w uporządkowaniu całego systemu wartości i poprawie jakości życia na bardzo wielu poziomach.

Codzienna praca z klientami, możliwość rejestracji zmian zachodzących w drugim człowieku, pozwoliły nie tylko na obserwację, ale także na zrozumienie tych procesów na poziomie fizycznym i energetycznym, a tym samym na rozwój metody i stworzenie systemu oddechu kwantowego. Jest to system, na który składa się zarówno sposób oddechu jak i szereg technik oddechowych m. in. takich jak oddech dla poszczególnych czakr i narządów, oddech endorfinowy, oddech szamański…

Oddech Kwantowy – ugruntowanie i rozwój

Z naszego doświadczenia, z doświadczenia naszych klientów, osób, które spotykamy na naszej drodze wynika, że większość z nas nie zdaje sobie sprawy nie tylko z potężnej roli oddechu w naszym życiu, ale też z tego w jaki sposób oddychamy każdego dnia. Robimy to automatycznie – dba o to nasz system nerwowy. Uświadomienie sobie oddechu, sposobu w jaki oddychamy, a następnie przejęcie kontroli nad oddechem i codzienna praktyka oddechowa, to krok milowy w ludzkim rozwoju, budowaniu świadomości i poprawie jakości życia.

Oddech Kwantowy osadzony jest nie tylko na doświadczeniu jako praktyki połączonej z ruchem (choć ruch także jest obecny m. in. w postaci wzbogacenia rytuału tybetańskiego o oddech kwantowy), nie tylko na doświadczeniu ciała czy doznania odmiennych stanów świadomości (do których również wykorzystuje się niektóre techniki oddechowe). Oddech kwantowy opiera się na naszym systemie energetycznym, naszej obecności w świecie (w naturze) i obecności w sobie jednocześnie. Polega na zakorzenieniu się i wzrastaniu, ciągłym rozwoju. Jest Źródłem Równowagi, Spokoju dla Duszy. Jest zaopiekowaniem się i umocnieniem Ciała, bywa uzdrowieniem. Praktykowanie oddechu kwantowego daje możliwość samoregulacji równowagi energetycznej czakr, naszych Yin i Yang; przynosi balans i poczucie jedności z otaczającą nas Naturą.

Korzyści płynące z codziennej praktyki to rozwój Świadomości, rozwój osobisty; weryfikacja, zmiana i ugruntowanie systemu wartości. Oddech kwantowy jest najprostszą metodą wejścia w głęboką medytację, uzyskania harmonii i synergii metod stosowanych dla rozwoju i zdrowia. 

W celu rozpowszechnienia oddechu kwantowego i możliwości, które nam daje w osiąganiu dobrostanu człowieka w różnych wymiarach, powstała Akademia. Oddech Kwantowy to praktyka, której uczymy. Uczymy poprzez spotkania indywidualne, warsztaty grupowe, kilkudniowe wyjazdy. Umów się i sprawdź skuteczność Oddechu Kwantowego.

Oddech podczas medytacji 2
Scroll to Top