Akademia Oddechu i Terapii Oddechem

Oddech a zdrowie psychiczne

Oddech a zdrowie psychiczne 1

Równowaga psychiczna i emocjonalna – ceni ją każdy, kto kiedykolwiek ją stracił, zwłaszcza na dłużej. Techniki oddechowe mogą pomóc osiągnąć i utrzymać taką równowagę. Należy oczywiście pamiętać, że żadna technika czy praktyka oddechowa nie jest lekarską receptą, a terapeuta posługujący się oddechem nie jest lekarzem. Wpływu technik oddechowych na daną osobę nie da się w 100% przewidzieć i nie powinny być traktowane jako lekarstwo. Mogą natomiast skutecznie wspomagać procesy radzenia sobie ze stresem i lękiem – pojawia się coraz więcej badań na ten temat.

Techniki oddechowe w badaniach nad zdrowiem psychicznym

Co zatem potwierdzają badania?

Oddech a zdrowie psychiczne

Stres i napięcie ciała  przed pierwszym spotkaniem z Oddechem

Z naszych obserwacji wynika, że osoby mocno zestresowane, przejmujące się, mierzące się z lękiem na poziomie fizycznym mają problem z nabraniem pełnego oddechu. Ich klatka piersiowa jest jakby zamknięta, oddech płytki, a prośba o zrobienie pełnego oddechu wręcz niemożliwa do zrealizowania. Takie osoby na początku nie potrafią najczęściej w ogóle wykonać oddechu przeponowego, potrzebują by im to pokazać i je tego nauczyć. 

Kiedy żyjemy w ciągłym stresie i napięciu, mierzymy się z lękiem dotyczy to nie jedynie naszej psychiki, ale również naszego ciała – jest ono wtedy napięte, skulone, gotowe do ucieczki lub walki. Spokojna i stopniowa praca z ciałem poprzez oddech, rozpuszczanie oddechem emocji w ciele, wyregulowanie oddechem systemu energetycznego – to wszystko może się przyczynić do rozluźnienia, poprawy zdrowia, poprawy jakości życia i spojrzenia na świat w korzystnym świetle. 

Korzyści z pracy z Oddechem

Praca z oddechem daje wiele korzyści, na przykład w radzeniu sobie z emocjami i reakcjami na świat zewnętrzny każdego dnia. Świadome oddychanie pozwala na zachowanie chłodnej głowy w sytuacjach konfliktowych, co z kolei wpływa na lepsze relacje interpersonalne. Gdy jesteśmy w stanie utrzymać spokojne oddychanie, jesteśmy bardziej zdolni do rozważenia różnych perspektyw i podejścia do sytuacji, co może pomóc w uniknięciu impulsywnych reakcji.

Praca z oddechem to również praca z wewnętrznym systemem wartości. System wartości to zbiór przekonań i przekonań wartościowych, które kształtują nasze decyzje, cele i priorytety w życiu. Techniki oddechowe mogą pomóc w zrozumieniu, ocenie i modyfikacji naszego systemu wartości. Praktykowanie technik oddechowych często wymaga chwili spokoju i introspekcji.

Kiedy poświęcamy czas na głębokie oddychanie i skupiamy się na naszych myślach, stajemy się bardziej świadomi naszych wartości i przekonań. To może pomóc nam zrozumieć, dlaczego dokonujemy pewnych wyborów i czy są one zgodne z naszymi prawdziwymi wartościami. Techniki oddechowe uczą nas koncentracji i skupienia. Kiedy potrafimy kontrolować nasze myśli i oddychanie, jesteśmy bardziej zdolni do wyizolowania istotnych kwestii i priorytetów w naszym życiu. To pomaga nam unikać rozpraszających czynników i skupiać się na tym, co naprawdę ma znaczenie.

Praca z oddechem kwantowym to oczywiście znacznie więcej – zapraszamy na warsztaty i do pracy indywidualnej.

Scroll to Top