Akademia Oddechu i Terapii Oddechem

Program Kursu "Trener Oddechu"

Liczba godzin: 60

Tematyka zajęć:

Separator

1. Przygotowanie medyczne

Fizjologia oddechu, znaczenie dla organizmu i funkcje oddechowe. Budowa układu oddechowego. Pierwsza pomoc.

2. Wpływ oddechu na funkcje poznawcze

Receptory oddechowe. Pień mózgu, płat czołowy, hipokamp, ciało migdałowate, podwzgórze. Fale mózgowe.

3. Wpływ oddechu na organizm

Korzyści dla ciała i ducha płynące z praktyki oddechu kwantowego: układ nerwowy, układ energetyczny, układ pokarmowy, układ kostny (układ ruchu), psychika

4. Techniki oddechowe

Cztery podstawowe adaptacyjne techniki oddechowe i ich funkcje fizjologiczne:

  • oddech nos/nos
  • oddech usta/usta
  • oddech nos/usta
  • oddech usta/nos

Praktyka oddechowa. Relacja z odczuć po praktyce.

5. Trzy piętra oddechowe

  • hara; oddech międzyprzeponowy
  • serce; oddech na klatkę piersiową
  • szyszynka; oddech szczytami płuc.

Praktyka oddechowa.

6. Rytm i tempo oddechu

Rytm i tempo oddechu.

20/30/40 Praktyka oddechowa. Relacja z odczuć.

7. Integracja Światła

Anatomia emocji, tkanka łączna a ciało emocjonalne, zasady zapisu i kasacji potencjałów, wpływ uwolnień na ciało fizyczne i psychikę, kształtowanie kanału komunikacji z podświadomością, inteligencja serca, BHP.

8. Terapia Czakralna

Czakry i wibracje czakralne w oddechu kwantowym i endorfinowym

9. Terapie oddechowe w niektórych dolegliwościach i zaburzeniach homeostazy

Terapia oddechem w przypadkach schorzeń kręgosłupa, stawów obwodowych, barków, układu ruchu. Właściwości odchudzające oddechu. Jasność umysłu, koncentracja, emocje.

10. Oddech kwantowy w rytuale tybetańskim

5 ćwiczeń rytuału tybetańskiego wzbogacone o oddech kwantowy – synergia oddechu i ruchu

11. Praktyka oddechowa

Zajęcia praktyczne z prowadzenia zajęć oddechowych

*Program może ulec zmianie

Sposób i forma zaliczenia:

Separator

Warunkiem zaliczenia kursu jest minimum 80 % frekwencja na zajęciach. Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny składający się z części teoretycznej (egzamin ustny lub test) oraz z części praktycznej.

Absolwent otrzymuje:

Separator

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Wydane na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290,1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534).

2. Certyfikat Akademii Oddechu i Terapii Oddechem

3. Suplement do zaświadczenia

Cena kursu 3300,00 zł

Obejmuje trzy wyjazdowe zjazdy szkoleniowe 2-3 dniowe, egzamin i certyfikaty.
Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia – ceny mogą się różnić na każdym zjeździe w zależności od miejsca szkolenia. 

Zapisz się

Separator

Formularz zgłoszeniowy

Najbliższe terminy

Zapisanie się na kurs oznacza akceptację regulaminu.

Scroll to Top