Akademia Oddechu i Terapii Oddechem

Program Kursu "Terapeuta Oddechu"

Liczba godzin: 90

Tematyka zajęć:

Separator

1. Przygotowanie Medyczne, Pierwsza pomoc

Fizjologia oddechu, znaczenie dla organizmu i funkcje oddechowe.

Budowa układu oddechowego. Objawy bólowe narządów w ciele. Pierwsza pomoc

2. Teoretyczne podstawy oddechu

Wpływ oddechu na organizm (mózg, układ nerwowy, trawienny, energetyczny, hormonalny, krwionośny mięśniowo-kostny) i funkcje poznawcze (pamięć, koncentracja)

Rola układu i neuroprzekaźników w procesie oddechowym oraz prozdrowotnych skutkach praktyk oddechowych

Zakwaszenie organizmu a oddech kwantowy

Rola technik oddechowych w pracy ze stresem

3. Cztery strefy oddech

  •  hara ; oddech międzyprzeponowy
  • serce; oddech na klatkę piersiową
  • skrzydła; oddech wagotropowy
  • szyszynka; oddech szczytami płuc.

Rytm i tempo oddechu.

Praktyka oddechowa.

4. Systemy wartości w rozwoju stref oddechu

Hara-Serce-Świadomość

Systemy wartości w cyklu Pięciu Przemian

5. Terapia czakralna oddechem

System czakralny

Powiązanie energii czakralnej z synergią oddechu.

6. Wibracje synchroniczne oddechem. Kod wibracji.

Wibracje czakr i odpowiadające im samogłoski.

Wibracje czakralne i oddech endorfinowy.

Tworzenie indywidualnego wzorca wibracji w kanałach energetycznych.

7. Terapie oddechowe w niektórych dolegliwościach i zaburzeniach homeostazy

Terapia oddechem dla poszczególnych organów – wątroba, trzustka, nerki; pomoc w dolegliwościach: dna moczanowa, cukrzyca, uszkodzenia słuchu, itd.

8. Terapia oddechowa w cyklu Pięciu Przemian

Podstawy Pięciu Przemian

Obiegi energetyczne, narządy, emocje i typy osobowości wg Pięciu Przemian

Akuterapia brzucha zgodna z cyklem Pięciu Przemian w terapii oddechem

9. Integracja Światła

Podstawy terapii energetycznej, BHP

10. Terapia torusowa oddechem z synchronizacją częstotliwości.

Synchronizacja oddechu z synchronizacją torusa astralnego, mentalnego i przyczynowo-skutkowego

11. Czyszczenie głównego kanału energetycznego, szuszmny, idy i pingali.

Kanały energetyczne a system nerwowy.

Techniki oddechowe połączone z wizualizacją

12. Praca z cieniem

Terapia indywidualna z drugą osobą, uwalnianie napięć

13. Oddech w polu rodzinnym

Odtworzenie relacji oddechowej z matką.

Odtworzenie relacji oddechowej z ojcem.

14. Zaawansowane techniki oddechu kwantowego w pracy terapeutycznej

Oddech szamański

Oddech RA

Oddech Oceanu

Oddech Cztery Pory Roku

Oddech Wagotropowy

15. Psychologia i oddech

Wzorce osobowości 

Ogólne informacje dotyczące czynników wpływających na zdrowie psychiczne człowieka oraz etiologię zaburzeń psychicznych

Główne typy zaburzeń psychicznych i ich charakterystyczne objawy.

Sposoby leczenia zaburzeń psychicznych  (z uwzględnieniem różnych form terapii  i autoterapii)

Emocje co się dzieje jak ich nie uwolnimy , Co to jest trauma 

Co zrobimy poprzez oddech a czego nie 

Studium przypadku oraz ćwiczenia

16. Łączenie technik oddechowych z technikami Qigong

Wykorzystanie technik Qigong w pracy z oddechem do wzmacniania organizmu i uzdrawiania dolegliwości

17. Praktyka oddechowa

Zajęcia praktyczne z prowadzenia terapii oddechem indywidualnie i w grupie – zaliczenia grupowe 

i w pracy gabinetowej pod okiem Mentora Oddechu

Tworzenie narzędzi oddechowych

*Program może ulec zmianie

Sposób i forma zaliczenia:

Separator

Warunkiem zaliczenia kursu jest minimum 80 % frekwencja na zajęciach. Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny składający się z części teoretycznej (egzamin ustny lub test) oraz z części praktycznej.

Absolwent otrzymuje:

Separator

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Wydane na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290,1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534).

2. Certyfikat Akademii Oddechu i Terapii Oddechem

3. Suplement do zaświadczenia

Cena kursu 4300,00 zł

Obejmuje trzy wyjazdowe zjazdy szkoleniowe 2-3 dniowe, egzamin i certyfikaty.
Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia – ceny mogą się różnić na każdym zjeździe w zależności od miejsca szkolenia. 

Zapisz się

Separator

Formularz zgłoszeniowy

Najbliższe terminy

Zapisanie się na kurs oznacza akceptację regulaminu.

Scroll to Top